Hypoteční kalkulačka

Výpočet hypotéky. Díky hypoteční kalkulačce si můžete jednoduše spočítat, kolik budete měsíčně splácet za hypotéku na váš dům či byt. Zadejte jen výši hypotéky, roční úrok a počet let, kdy budete hypotéku splácet.

Nacházíte se: Výpočet.cz Hypoteční kalkulačka Nejčastější dotazy Podle jakých pravidel banky určují…

Podle jakých pravidel banky určují bonitu klienta?

Bonitou rozumíme klientovu schopnost včas a řádně splácet své finanční závazky. Pro banky je bonita velmi důležitým ukazatelem, podle kterého se rozhodují, jestli žadateli hypotéku poskytnou, nebo nikoliv.

Odvíjí se od ní také konečná úroková sazba hypotéky. Žadatel s nízkou bonitou bude pro banku větším rizikem. To se projeví na výši úrokové sazby, kterou se bude banka snažit toto riziko kompenzovat. Jak hodně se projeví úroková sazba na splátkách vám ukáže kalkulačka hypotéky.

Banky při posuzování bonity žadatele o hypotéku posuzují:

·      příjmy žadatele - banka do příjmů žadatele zahrnuje příjmy trvalé, u kterých se předpokládá, že budou trvat i v budoucnu. Jde například o příjmy ze samostatně výdělečné činnosti, příjmy ze závislé činnosti, příjmy z pronájmu, rodičovské příspěvky či příjmy z invalidního důchodu. U zaměstnanců je ve většině případů požadován pracovní poměr na dobu neurčitou. Žadatel navíc nesmí při podání žádosti být ve zkušební době.

·      výdaje žadatele - banky zahrnují do pravidelných výdajů především platby nájemného, pojistného (pojištění nemovitosti či domácnosti, životní pojištění atd.), platby na stavební spoření, doplňkové penzijní spoření, splátky leasingu či alimenty. V neposlední řadě banky zajímají také splátky dalších úvěrů. 

·      platební historie - záznamy v bankovních a nebankovních registrech (BRKI, NRKI, Solus), které poskytují informace o prodlení se splátkami úvěrů, leasingu nebo například opožděných platbách mobilním operátorům či dodavatelům energií. Registry zahrnují všechny existující i splacené úvěrové závazky klienta. Negativní záznam v registru je v evidenci ještě tři roky po splacení dluhu, následně je možné zažádat o jeho výmaz.

·      zdroj příjmu

·      věk žadatele

·      vykonávaná profese

·      rodinný stav včetně počtu vychovávaných dětí

·      nejvyšší dosažené vzdělání

ČNB dosud stanovovala limity ukazatele LTV, DTI, DSTI formou doporučení. V polovině roku 2021 byla ale schválena novela zákona o ČNB. Ta dává ČNB pravomoc stanovovat závazná pravidla pro poskytování hypoték a v případě porušení udělovat bankám až milionové sankce. Banky budou moci v každém čtvrtletí poskytnout až 5 % úvěrů z celkového objemu poskytnutých hypoték, které nebudou muset limity splňovat, budou je ale muset zdůvodnit. Doporučení se tak mění v závazná pravidla. 

S platností od dubna 2022 ČNB poprvé využila svou zákonnou pravomoc a zpřísnila podmínky poskytování hypotečních úvěrů. Poměr hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti (LTV) snížila ČNB na 80 % a na 90 % u žadatelů mladších 36 let. Zároveň opět zavedla limit celkového dluhu žadatele vyjádřený v násobcích jeho čistého příjmu (DTI), a to ve výši 8,5. Pro lidi mladší 36 let pak nastavila limit DTI na 9,5. Poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhu žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním přijmem nesmí překročit 45 %, u mladších 36 let pak 50 %. 

Banky při hodnocení bonity žadatele o hypotéku nepostupují jednotně. Proto je možné, že vás jedna banka odmítne, zatímco u jiné s žádostí o hypotéku uspějete.

Jak zvýšit svou bonitu?

I v případě, že je klientova bonita nízká, existují způsoby, jak může na úvěr dosáhnout. Klient má možnost přizvat k sobě další osobu jakožto ​spolužadatele nebo ​ručitele. Tím v podstatě dojde k rozdělení úvěru mezi více osob a bonita žadatele o úvěr vzroste.

Spolužadatel ​je osoba, která nese stejnou odpovědnost za splácení úvěru jako žadatel. Hypotéku tedy splácí tyto dvě osoby společně.

Ručitel ​je osoba, které se splácení hypotéky netýká do doby, dokud žadatel hypotéku řádně splácí. Přestane-li žadatel splácet, začne banka vyžadovat splácení po ručiteli.

Další možností je snížit zadluženost zrušením kreditní karty a kontokorentu. Do bonity se totiž započítává celý limit kreditní karty či kontokorentu a ne pouze momentálně čerpaná částka. V případě, že máte více spotřebitelských úvěrů, můžete úvěry konsolidovat a snížit si tak své měsíční splátky.

Bonitu můžete navýšit i vyššími příjmy (např. jednorázovými odměnami v zaměstnání). Některé banky totiž počítají průměr z potvrzení o příjmech za dobu kratší než 12 měsíců (např. za tři či šest měsíců). Liší se i přístup bank při uznávání příjmů z pronájmu vlastního bytu. Zatímco některé banky započítají až 70 % z čistého nájmu, u jiných je limit nižší.  

Pokud máte negativní záznam v registru, zažádejte o jeho výmaz.