Hypoteční kalkulačka

Výpočet hypotéky. Díky hypoteční kalkulačce si můžete jednoduše spočítat, kolik budete měsíčně splácet za hypotéku na váš dům či byt. Zadejte jen výši hypotéky, roční úrok a počet let, kdy budete hypotéku splácet.

Nacházíte se: Výpočet.cz Hypoteční kalkulačka Nejčastější dotazy Jaké jsou současné podmínky pro získání…

Jaké jsou současné podmínky pro získání hypotéky?

V posledních několika letech vydala ČNB řadu omezení, které výrazně zpřísnily podmínky pro získání hypotéky. V roce 2020 ale došlo k částečnému rozvolnění pravidel poskytování hypoték. Jaké jsou tedy podmínky pro získání hypotéky do dubna 2022?

● ​Hodnota zástavy

Musíte disponovat částkou odpovídající alespoň 10 % z hodnoty nemovitosti. Od října 2018 omezila ČNB maximální výši hypotéky na 80 % hodnoty zastavované nemovitost. Od 1. dubna 2020 ale ČNB uvolnila limit poměru mezi výší úvěru a hodnotou zastavované nemovitosti (LTV) na 90 %. Ve výjimečných případech (ne u více než 5 % objemu nových úvěrů) mohou poskytnout banky i vyšší hypotéku. Banky jsou přesto v současné době velmi opatrné a většinou půjčují pouze do 80 % hodnoty nemovitosti. Zbylou částku tak musí klient doložit z vlastních zdrojů.

● Bonita

Bonita je jednoduše řečeno klientova schopnost splácet. Jde o zásadní faktor, kterým se banka při rozhodování o poskytnutí úvěru řídí. Při žádosti o hypotéku musíte doložit své příjmy, stejně tak i všechny své pravidelné výdaje.

Vedle výdajů na bydlení se jedná například o jiné úvěry, ale třeba i o penzijní pojištění nebo alimenty. Přitom platí, že čím je vaše bonita nižší, tím pro vás bude obtížnější na úvěr dosáhnout.

Doporučení ČNB z 1. dubna 2020 zrušilo limit ukazatele DTI (poměr výše celkového zadlužení a čistého ročního příjmu žadatele o úvěr), který byl od října 2018 stanoven na devítinásobek čistého ročního příjmu. Od července 2020 pak ČNB zrušila i limit ukazatele DSTI (poměr mezi celkovou výší všech měsíčních splátek úvěrů a čistého měsíčního příjmu žadatele o úvěr). Přesto ČNB upozorňuje, že by celkové zadlužení žadatele o úvěr nemělo převýšit osminásobek jeho čistého ročního příjmu a měsíční splátky celkového dluhu žadatele 40 % jeho čistých příjmů. Řada bank se proto při posuzování bonity žadatele těmito ukazateli nadále řídí.

Banky si žadatele o hypotéky důkladně prověřují, zejména zdali nemají záznam v registru dlužníků​, který by mohl bonitu klienta výrazně ovlivnit a zmařit jeho šance na získání hypotéky. Nicméně i se záznamem v registru je možné úvěr získat. Ke každé takové žádosti pak přistupují banky individuálně.

● Pobyt v ČR

Pro žadatele s českým občanstvím je tato podmínka jen formalita, pro cizince však může představovat podstatnou překážku. Po občanech EU je vyžadován alespoň přechodný pobyt na území ČR. Pro ostatní cizince je vždy podmínkou trvalý pobyt, manželství s občanem ČR, nebo s cizincem s trvalým pobytem v ČR.

Věk

Minimální věková hranice pro získání hypotéky je 18 let. Horní hranici, do kdy je možné hypotéku doplatit, stanovuje většina bank na 70 let. Při průměrné délce splácení, která v současné době činí 20 let, by měl zájemce o hypotéku tedy zažádat nejpozději do svých 50 let. Zažádat samozřejmě můžete i později, musíte ale počítat s vyššími měsíčními splátkami.

ČNB dosud stanovovala limity ukazatele LTV, DTI, DSTI formou doporučení. V polovině roku 2021 byla ale schválena novela zákona o ČNB. Ta dává ČNB pravomoc stanovovat závazná pravidla pro poskytování hypoték a v případě porušení udělovat bankám až milionové sankce. Banky budou moci v každém čtvrtletí poskytnout až 5 % úvěrů z celkového objemu poskytnutých hypoték, které nebudou muset limity splňovat, budou je ale muset zdůvodnit. Doporučení se tak změnila v závazná pravidla.

S platností od dubna 2022 ČNB poprvé využije svou zákonnou pravomoc a zpřísní podmínky poskytování hypotečních úvěrů. Poměr hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti (LTV) sníží ČNB ze současných 90 na 80 procent. Zároveň opět zavede limit celkového dluhu žadatele vyjádřený v násobcích jeho čistého příjmu (DTI), a to ve výši 8,5. Pro lidi mladší 36 let pak bude limit DTI 9,5. Poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhu žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním přijmem nebude smět překročit 45 procent, u mladých pak 50 procent.